فولاد

19مرداد
طرح های توسعه ای در فولاد قاینات دنبال می شود

طرح های توسعه ای در فولاد قاینات دنبال می شود

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران گفت: چند طرح توسعه‌ای مهم در کارخانه فولاد قاینات دنبال می‌شود و امیدواریم به تعهدات خود طبق زمان‌بندی در این طرح مهم اقتصادی برسیم.

04اسفند
سرمایه گذاری ۹۲۴ میلیارد تومانی برای انتقال پسماند فاضلاب به فولاد قاینات

سرمایه گذاری ۹۲۴ میلیارد تومانی برای انتقال پسماند فاضلاب به فولاد قاینات

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین با حجم سرمایه‌گذاری ۹۲۴ میلیارد تومان احداث می‌شود و علاوه بر تامین آب مورد نیاز مجتمع فولاد قاینات، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی دارد.

14آبان
خط تولید آهن اسفنجی کارخانه فولاد قاینات آماده افتتاح رسمی

خط تولید آهن اسفنجی کارخانه فولاد قاینات آماده افتتاح رسمی

استاندار خراسان جنوبی گفت: خط احیای کارخانه فولاد قاینات که آهن اسفنجی تولید می‌کند، آماده افتتاح رسمی است.