فرمانداری

28مرداد
نوبرانه ای دیگر برای قاینات: فرمانداری آموزشی !
به بهانه معرفی چهارمین سرپرست فرمانداری شهرستان قاینات در دولت سیزدهم

نوبرانه ای دیگر برای قاینات: فرمانداری آموزشی !

معرفی چهار فرماندار و سرپرست فرمانداری در طول یک سال نشان از عدم توجه به مطالبات شهروندان دومین شهرستان استان است.

13مرداد
مطالبه درمان تامین اجتماعی قاین تا حصول نتیجه پیگیری می شود

مطالبه درمان تامین اجتماعی قاین تا حصول نتیجه پیگیری می شود

سرپرست فرمانداری قاینات : از آنجائیکه یکی از مهمترین دغدغه های شهروندان مطالبه توسعه درمان تامین اجتماعی است لذا پیگیری این مسئله از اولویت های فرمانداری است .

06مرداد
از مطالبه مردمی فرمانداری ویژه تا اداره فرمانداری با سرپرست

از مطالبه مردمی فرمانداری ویژه تا اداره فرمانداری با سرپرست

پس از گذشت قریب به یک سال از تشکیل دولت سیزدهم، فرمانداری دومین شهرستان استان خراسان جنوبی با سرپرستی اداره می شود.

11بهمن
سرپرست فرمانداری قاینات معارفه شد

سرپرست فرمانداری قاینات معارفه شد

با حضور استاندار خراسان جنوبی، حمید رضا برات زاده به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قاینات معارفه شد.