طیور قاچاق

17فروردین
توقیف محموله مرغ فاقد مجوز بهداشتی در شهرستان قاینات

توقیف محموله مرغ فاقد مجوز بهداشتی در شهرستان قاینات

فرمانده انتظامي شهرستان "قاینات" از توقيف يک دستگاه تریلی حامل 3 هزارو 400 قطعه مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

30آبان
توقيف كاميون حامل ۸۶۸ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی در قاين

توقيف كاميون حامل ۸۶۸ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی در قاين

فرمانده انتظامي شهرستان قاینات گفت: ماموران پلیس در بازرسي از يك كاميون، 868 قطعه مرغ زنده غير مجاز و بدون مجوز بهداشتي به ارزش 700 ميليون ريال كشف كردند.

10آبان
توقيف كاميون حامل ۲ هزار قطعه مرغ غير مجاز در شهرستان قاینات

توقيف كاميون حامل ۲ هزار قطعه مرغ غير مجاز در شهرستان قاینات

فرمانده انتظامي شهرستان قاینات گفت ماموران انتظامي در بازرسي از يك كاميون 2 هزار قطعه مرغ غير مجاز و بدون مجوز بهداشتي به ارزش 800 ميليون ريال كشف كردند.

30مهر
کشف هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرستان قاینات

کشف هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق توسط ماموران انتظامی شهرستان قاینات

فرمانده انتظامي شهرستان قاینات از کشف هزار و 200 قطعه مرغ زنده قاچاق در بازرسی از یک کامیون در اين شهرستان خبر داد.