شورای فرهنگ عمومی

08مهر
شورای فرهنگ عمومی اتاق فرمان مسائل فرهنگی در شهرستان است.

شورای فرهنگ عمومی اتاق فرمان مسائل فرهنگی در شهرستان است.

فرماندار قاینات: دستور کار جلسات شورای فرهنگ عمومی مسئله محور و اولویت ها در آن مشخص باشد.

08مهر
نقشه مهندسی فرهنگی اولویت فعالیت شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها است

نقشه مهندسی فرهنگی اولویت فعالیت شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: فعال سازی شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ها با محوریت نقشه مهندسی فرهنگی از مهمترین برنامه های تحولی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی است.

16آبان
شورای فرهنگ عمومی قاین به عنوان شورای برتر کشور انتخاب و معرفی شد

شورای فرهنگ عمومی قاین به عنوان شورای برتر کشور انتخاب و معرفی شد

در گردهمایی ملی روسا و دبیران شوراهای فرهنگ عمومی سراسر کشور که به مناسبت ۱۴ آبان روز شورای فرهنگ عمومی به صورت مجازی برگزار شد، شورای فرهنگ عمومی قاین به عنوان شورای برتر کشور انتخاب شد.