تکریم و معارفه

13تیر
آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی قاینات برگزار شد

آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی قاینات برگزار شد

فرماندار قاینات: امنیت فرهنگی مهمترین نقشی که بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی گذاشته شده است.

17خرداد
بسیج دانشجویی از بازوهای قدرتمند نظام است

بسیج دانشجویی از بازوهای قدرتمند نظام است

نماینده مجلس: یکی از بازوهای قدرتمند نظام، بسیج دانشجویی است و دانشجویی مورد توجه مقام معظم رهبری است.

10مرداد
سرپرست فرمانداری قاینات معرفی شد

سرپرست فرمانداری قاینات معرفی شد

"محمد محمدی" با حکم استاندار خراسان جنوبی به سمت سرپرست فرمانداری قاینات منصوب و معرفی شد.

04خرداد
کمربندی قاین جزو دغدغه های مدیران شهرستان

کمربندی قاین جزو دغدغه های مدیران شهرستان

ایمنی در ترافیک یک مقوله جمعی است و برای کاهش تصادفات همت و تعامل شهروندان و مسئولین با پلیس نیاز است.