انتخابات

18بهمن
قاینات و زیرکوه دغدغه مشارکت ندارد

قاینات و زیرکوه دغدغه مشارکت ندارد

قاینات و زیرکوه بعد گذشت ۴۵ سال و قریب ۱۶۵۰۰ روز از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز مانند سپیده دم پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷ به انقلاب اسلامی امیدوار است و نظام اسلامی را تنها راه آزادگی و بندگی خالق هستی می داند و با قدرت در صحنه حضور دارد.

12بهمن
جشن های پیروزی مقدمه حضوری پیروزمندانه برای آبادانی

جشن های پیروزی مقدمه حضوری پیروزمندانه برای آبادانی

قاینات و زیرکوه بعد از گذشت ۴۵ سال و قریب ۱۶ هزار و ۵۰۰ روز از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز مانند سپیده دم پیروزی ۲۲ بهمن ۵۷ به انقلاب اسلامی امیدوار است و نظام اسلامی را تنها راه آزادگی و بندگی خالق هستی می داند و با قدرت در صحنه حضور دارد.

10بهمن
رکورد ویزیت ۱۱۰ بیمار فقط در ۵ ساعت

رکورد ویزیت ۱۱۰ بیمار فقط در ۵ ساعت

بعد از مصادره درآمد ۸ میلیاردی بیمارستان شهداء قاینات، پزشک عمومی اورژانس بیمارستان هم از شهروندان دریغ شد.

17خرداد
مواضع تبلیغی و انتخاباتی، گره از مطالبات قاینات باز نمی کند

مواضع تبلیغی و انتخاباتی، گره از مطالبات قاینات باز نمی کند

در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دلسوزی ها و نگرانی ها نسبت به مردم و کشور دوچندان و مردان میدان سیاست، چند برابر روزهای سخت مطالبه گری و "هل من ناصر" شهروندان می شود.