آموزش و پرورش

08اردیبهشت
برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش حوزه قاینات و زیرکوه در دانشگاه بزرگمهر

برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش حوزه قاینات و زیرکوه در دانشگاه بزرگمهر

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قاینات و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش از برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش برای رشته های شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی حوزه قاینات و زیرکوه در این دانشگاه خبر داد.

24مرداد

اجرای سند تحول بنیادین مهمترین دغدغه آموزش و پرورش

اولویت و دغدغه آموزش و پرورش اجرای سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقلاب است .

03دی
آغاز فصل امتحانات و مشکلاتی که دانش آموزان با آن مواجه هستند
امتحان؛ ادامه جریان آموزش

آغاز فصل امتحانات و مشکلاتی که دانش آموزان با آن مواجه هستند

با شروع دی ماه فصل تازه ای از آموزش آغاز و دانش آموزان در جریان امتحانات، مرحله جدیدی از آموزش را تجربه می کنند.

01آبان
حمایت خانوادگی در آموزش و پرورش قاین

حمایت خانوادگی در آموزش و پرورش قاین

طرح حمایتی آموزشی در آموزش و پرورش قاین به شکل حمایت خانوادگی اجرا شد .